Verzekeringen

Hieronder kan u een bundel over de verzekering van de chiro vinden, uitgebracht door Chiro nationaal.
Chiro Nationaal-Verzekeringen

 

Samenvatting Chiroverzekering

Burgerlijke aansprakelijkheid

Als je door een fout schade berokkent aan een derde (dat kan een lid van de Chiro zijn), dan spreekt men van burgerlijke aansprakelijkheid. Die is inbegrepen in de familiale verzekering en de Chiroverzekering komt er niet in tussen. Allen als er geen familiale verzekering is, zal de Chiroverzekering tussenbeide komen volgens de gebruikelijke voorwaarden (met een franchise van ca. 240 euro).

Voor leiding kan er ook gesproken worden van een toezichtsfout of een organisatorische fout; in beide gevallen komt de Chiro verzekering volledig tussenbeide.

Algemeen komt daar het volgende uit voort: ALLES WAT JE MEENEEMT NAAR EEN CHIROACTIVITEIT, BIVAK,WEEKEND,… BRENG JE MEE OP EIGEN RISICO (gsm, laptop, kleren,…).

We zijn met veel leden en leiding samen aan het spelen en een ongeluk is snel gebeurd. Franchise is vrijwel steeds 240 euro (en dus nooit de moeite om iemand (andere leden/leiding) aan te klagen).

Ongevallen

Dit is de voornaamste reden van onze chiropolis en bestrijkt ongeveer 85% van alle verzekeringsgevallen van Chiro Nationaal. Bij een ongeval betaalt de chiropolis het deel van de kosten dat niet door de mutualiteit betaald wordt. Zo hoef je zelf niets te betalen als er iets gebeurt tijdens een chiroactiviteit (of op de kortste weg naar de chiro of terug naar huis).

Principe:
1) De leiding vult het online ongevalsformulier zo snel mogelijk in, en dient ook een medisch getuigschrift van de dokter en andere relevante documenten in.
2) De ouders krijgen een brief van de verzekeringsmaatschappij met hun dossiernummer. Vanaf nu wordt alles rechtstreeks tussen de ouders en de verzekeringsmaatschappij geregeld, de leiding hoeft niet meer tussen te komen. Van de verzekeringsmaatschappij krijgen de ouders ook extra informatie over het verdere verloop.
→ je betaalt als ouders eerst alle kosten zelf
→ je brengt alles binnen bij je eigen mutualiteit (CM, Partena...)
→ je stuurt de eindafrekening door naar de verzekeringsmaatschappij; zij betalen het resterende bedrag terug.

Rechtsbijstand

Als er om welke reden dan ook een advocaat ingeschakeld moet worden, zullen ook die kosten terugbetaald worden door de chiropolis. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan mag je altijd contact opnemen met de hoofdleiding via hoofdleider@chiroramsel.be of hoofdleidster@chiroramsel.be.